Rólunk

Ezért dolgozunk

Az Áramlat Alapítvány 2020. februárban alakult azzal a szándékkal, hogy segítse az állampolgári tájékozódást és tájékoztatást, fejlessze a közéleti kultúrát és szolgálja a közjót, kiemelten az információszabadság érvényre juttatása és a közügyekben való állampolgári részvétel népszerűsítése révén.

Célunk megvalósítása érdekében széles körű tevékenységet végzünk, ezért:

  • támogatjuk Kecskemét és környékén élő polgárok aktív részvételén alapuló, a településeik fejlődését elősegítő közélet fejlesztését, konstruktív álláspontjuk és véleményük megjelenítését, pártoljuk a lokálpatriotizmus erősítését;
  • felkaroljuk a tájékoztató és a tényfeltáró újságírást, azok eszköztárával segítjük a közügyekben való tisztánlátást, a közérdekű és a közérdekből nyilvános vagy egyéb okból bárki számára megismerhető adatok hozzáférését;
  • segítjük a tájékoztató és a tényfeltáró újságírás eredményeinek nyomtatott és az elektronikus sajtó, internet, továbbá egyéb kiadványok (könyvek, tanulmányok stb.) útján nyilvánosságra hozatalát, ezekről ismeretterjesztő előadásokat, fórumokat szervezünk;
  • közreműködünk a közbeszéd demokratikus irányú alakításában, tematizálásában, közéleti diskurzusok indításával és fenntartásával;
  • együttműködünk az átláthatósággal és a demokratikus értékekkel összefüggő tevékenységet folytató magyar, határon átnyúló és nemzetközi nyomtatott és elektronikus sajtóval, civil és szakmai szervezetekkel, a részükre átadjuk a tevékenységünkkel összefüggő tapasztalatainkat;
  • céljaink elősegítése érdekében tudományos elemzéseket, közvélemény-kutatásokat, oktatást, tehetséggondozást, táboroztatást, gyakornoki programot, közösségszervezést, ismeretterjesztést, rendezvényeket, konferenciákat, vitaköröket szervezünk és támogatunk;
  • elhatározásaink megvalósításainak elősegítése érdekében pályázatokat írunk ki, ösztöndíjat biztosítunk, támogatjuk a pályázatokon történő részvételt.

A vidéki Magyarország sokkal színesebb világnézetileg, kulturálisan, társadalmilag, mint ahogyan azt az országosan és helyben központosított közpénzből működő tartalomgyártás a magyar állampolgárok elé tárja. A nagy múltú lapok vidéki tudósítóhálózatát felszámolták vagy centralizálták, így téve egydimenzióssá a vidéki nyilvánosság szerkezetét. Az Áramlat Alapítvány célja a médiapluralizmus elősegítése Bács-Kiskun megyében és Kecskeméten. Valljuk azt, hogy a szabad sajtó, a szólás- és gondolatszabadság egy nép megtestesült bizalma önmagához; és beszélő kötelék, mely a kecskemétieket és minden magyarországi állampolgárt az állammal és a világgal összeköt. Hiszünk abban, hogy munkánk hozzájárul a helyi és országos közbeszéd formálásához, és a demokratikus és patrióta értékek megerősödéséhez.

Segítjük az állampolgári tájékozódást és tájékoztatást, a közéleti kultúrát és szolgáljuk a közjót, kiemelten az információszabadság érvényre juttatása és a közügyekben való állampolgári részvétel népszerűsítése révén.
2023 © Minden jog fenntartva. Áramlat Alapítvány
menuchevron-down